Aktuality

Pro zájemce o přednášku

Pro zájemce o přednášku

31. 10. 2016

Děkujeme všem spolupraujícím zařízením a organizacím za účast na projektu.

Stále hledáme poskytovatele sociálních služeb, kteří přijímají klienty s touto diagnózou. V současné době jsou přednášky realizovány z dotace z Ministerstva zdravotnictví ČR v omezeném počtu 5 přednášek/rok. Pokud máte zájem o realizaci přednášky ve vašem zařízení, určitě nás kontakujte.

Zobrazit celý článek

Přednáška na Charitě v Ostravě

Přednáška na Charitě v Ostravě

11. 8. 2016

Poslední přednáška v rámci projektu se konala 7. září 2016 na Charitě v Ostravě od 13:00. Celková doba přednášky byla 4 hodiny.

Zobrazit celý článek

Přednáška v Alzheimercentru Prácheň

Přednáška v Alzheimercentru Prácheň

25. 5. 2016

Přednáška se konala pro Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. (restaurace Olympia, Harantova 1776, Písek) dne 20. 6. 2016 (pondělí) od 11:00.

Zobrazit celý článek

Přednáška v Domově Kopretina

Přednáška v Domově Kopretina

20. 4. 2016

Přednáška se konala 18. 5. 2016 (středa) v Domově Kopretina Černovice (adresa: Dobešovská 1, Černovice, okres Pelhřimov).

Zobrazit celý článek

Přednáška na Pedagogické fakultě UK

Přednáška na Pedagogické fakultě UK

19. 4. 2016

Přednáška se konala 19. 4. 2016 od 11:20 do 14:20 na Pedagogické fakultě UK (M. Rettigové 4, Praha) v posluchárně R016.

Zobrazit celý článekOsvěta o HCH a vzdělávání v oblasti péče o dlouhodobě nemocné pacienty

Projekt je zaměřen na vzdělávání pečovatelů, zaměstnanců pečovatelských zařízení a studentů a zaměstnanců vzdělávacích institucí. Systém přednášek má za cíl seznámit tyto osoby s problematikou Huntingtonovy choroby (HCH) a péče o tyto pacienty. HCH je velmi specifické neurodegenerativní onemocnění, které je zejména v oblasti péče složité. V naší společnosti nejsou pečovatelé ani jiní odborníci dostatečně informováni o úskalích péče o pacienty s HCH.

Název projektu je "Osvěta o Huntingtonově chorobě a vzdělávání v oblasti péče o dlouhodobě nemocné pacienty s Huntingtonovou chorobou v ČR, zajištění činností organizace".

Projekt je financován z Evropských fondů z Programu implementace švýcarsko-české splupráce.

Projekt je evidován na Ministerstvu zdravotnictví ČR pod evidenčním číslem CH.10/2/043.

Cíle projektu

Hlavním cílem je zajištěné vhodné péče pro pacienty s Huntingtonovou nemocí po celém území ČR, v rámci stávající sítě pečovatelských zařízení. V období nemoci, kdy již péči o pacienta nezvládá rodina, je vhodné využít takového pečovatelského zařízení, které je snadno dostupné, aby nedocházelo k úplnému odtržení pacienta od rodiny – možnost častých návštěv bez problému nákladnosti cestování na dlouho vzdálenost. Cíl naplníme zpřístupněním informací o HCH pracovníkům zařízení sociální péče tak, aby měli možnost pochopit o čem je HCH a jak je možné zvládnout přijetí a péči o pacienta s HCH.

Popis projektu

Formou přednášek a seminářů určených pro pečovatelská zařízení a vzdělávací instituce (střední zdravotnické školy, vyšší odborné zdravotnické školy...) zajistíme vyšší informovanost o Huntingtonově chorobě v okruhu služeb zaměřených na péči o dlouhodobě nemocné pacienty ve středních a pozdních stádiích nemoci, zejména ve stádiu terminálním. Rozšířením povědomí o Huntingtonově chorobě a zajištěním více možností pro umístění pacientů s HCH do pečovatelských a podobných zařízení bude specifická péče poskytována na požadované úrovni. Dojde tak ke zvýšení kvality života nejen samotných pacientů, ale i celých jejich rodin, které jsou péčí v domácím prostředí značně zatíženy. V případě větších možností umístění pacienta s HCH do pečovatelského zařízení, které je pro něho vhodné, se může pečující rodinný příslušník vrátit do pracovního procesu. K přednáškám a seminářům budou připraveny materiály, které budou volně dostupné všem účastníkům. Po zvýšení informovanosti pečovatelských zařízení nebude tedy docházet ke striktnímu odmítnutí pacienta z důvodů neznalosti diagnózy a standardů péče.

Spolupracujeme s multidisciplinárním týmem odborníků, spolupracujících lékařů a terapeutů. Mnoho z nich jsou největší odborníci na HCH v republice. Jsme tedy schopni zajistit kvalitní a zkušené školitele, kteří jsou ochotni pomoci a poradit. Můžeme zajistit případný konzultační servis v případě problémů. Ve dvou zařízeních jsme již tento model realizovali a víme, že funguje a spolupráce pomohla vyřešit problémy, zklidnit situaci a zařízení od poskytování péče pacientům s HCH neodradila. Bohužel dvě zařízení zdaleka nestačí.

Dle požadavků a informací od rodin, sociálních pracovníků a profesionálů vytipujeme vhodná zařízení, kde můžeme nabídnout školení o HCH a péči o pacienty trpící touto nemocí. Nabízená školení budou dvojího typu – jednodenní zaměřené na všeobecné informace o HCH a péči nebo pravidelně se opakující jednodenní školení, každé vždy zaměřené na určitý aspekt HCH s možností řešení aktuálních problémů daného zařízení.

 

Novinky e-mailem

                           

Zasílání novinek na Váš e-mail.

                       

partners