Společnost pro pomoc při Huntigntonově chorobě

SPHCH byla založena v roce 1991 jako svépomocné občanské sdružení (od roku 2014 je právní forma organizace "spolek") aby vytvořila podpůrný a vzdělávací program na pomoc pacientům trpícím Huntingtonovou chorobou a jejich rodinám, aby lépe porozuměly problémům a byly schopny je překonávat; a na podporu výzkumu různých aspektů této nemoci.

Společnost však nepracuje pouze pro pacienty trpící HCH, ale též pro osoby v riziku a pro pečovatele, na které je kladeno největší, a často desítky let trvají břemeno péče o celou rodinu.

Pro osoby v riziku jsou nejdůležitější otázky genetického testování a dalšího vyrovnání se s osudem. Zde má největší význam edukace genetiků, psychologů a psychiatrů.

Pro pečovatele jsou připravovány jednak edukační přednášky z oblasti péče opacienta s HCH, jednak jsou zvány firmy, které prezentují své produkty, které usnadňují péči o pacienta s HCH. Nezapomínáme ani na psychologickou podporu pečovatelům a na relaxační techniky.

V České republice se předpokládá kolem 700–1000 nemocných s Huntingtonovou chorobou a 4-5x více osob v riziku, tedy 4 000-5 000 osob.

Cíle SPHCH:

 • Podpora pacienta, pečující rodiny a osob v riziku.
 • Vzdělávání a veřejná osvěta.
 • Získávání prostředků na tyto aktivity.

Naše aktivity

 • Pořádání rekondičně edukačních víkendových pobytů, 2 x ročně.
 • Vydávání zpravodaje Archa, 2x ročně.
 • Tisk a distribuce letáků a příruček o různých aspektech HCH.
 • Vytváření tolik potřebných finančních zdrojů, aby veškerá činnost a programy mohly pokračovat.
 • Provozování půjčovny zdravotnických pomůcek pro pacienty s HCH ve spolupráci s královéhradeckou Diecezní charitou.
 • Medializační činnost.
 • Vytváření multidisciplinární týmu odborníků na terapii HCH.
 • Spolupráce s EHA a IHA a sesterskými organizacemi a společností EURORDIS pro řídká onemocnění.
 • Spolupráce s NRZP a ČRHO a Koalicí pro zdraví.
 • Zastupujeme rodiny s HCH při různých jednáních při prosazování zájmů pacientů s HCH.
 • Zajišt'ujeme provoz vlastních internetových stránek a internetové poradny pro rodiny s HCH.
 • Jednáme s politiky ohledně diskriminace osob v riziku a rodin s výskytem HCH.

Naše plány do budoucna

 • Provozovat nadále ve spolupráci s královéhradeckou Diecezní charitou půjčovnu specializovaných zdravotnických pomůcek pro pacienty s HCH.
 • Vytvářet sít' odborníků specializujících se na HCH.
 • Přispět k založení odpovídajících pečovatelských a konzultačních středisek pro pacienty s HCH a jejich rodiny v různých oblastech země.
 • Podporovat vznik národních center a klinické jednotky pro HCH v ČR.
 • Přispět k založení rehabilitačního respitního zařízení pro pacienty s HCH jak pro přechodné tak trvalé pobyty.
 • Rozšířit vzdělávací a podpůrný program nejen pro nemocné, ale zejména pro ty, kdo o ně pečují a zabezpečují služby.
 • Rozšiřovat informovanost o HCH a potřebách pacientů mezi lékaře, zdravotní sestry, sociální pracovníky a mezi ostatní odborníky ve zdravotnictví, domovech s pečovatelskou službou, domovech důchodců, různých stacionářích a střediscích sociální péče.
 • Aktivně spolupracovat na výzkumu HCH ve spolupráci s EHDN.
 • Aktivně bojovat proti diskriminaci osob v riziku.

Historie SPHCH

SPHCH byla založena jako čistě neziskové pomocné sdružení v Praze dne 14. května 1991 Janou Židovskou, která byla zakladatelkou a první předsedkyní, díky laskavé pomoci Gerrita Dommerholta, který byl prezident IHA.

Členství SPHCH

SPHCH je členem mnoha domácích, zahraničních a mezinárodních organizací zabývající se HCH.

 • Od roku 1991 – IHA – International Huntington Association.
 • Od roku 1991 – EHA – Evropská Huntington Association.
 • Od roku 1991 – NRZP ČR – Národní rada zdravotně postižených v České republice.
 • Od roku 1997 – EURORDIS – Evropská organizace pro vzácná onemocnění.
 • Od roku 2004 – Koalice pro zdraví, Česká republika.

EHDN má v ČR tři centra: Praha, Olomouc, Ostrava.

Fakta o SPHCH

Počet členů: 650

Počet aktivních členů: 142

Finance získává společnost z darů a dotačních programů, zdroje z ministerstva zdravotnictví ČR jsou od roku 2011 minimální.

Novinky e-mailem

                           

Zasílání novinek na Váš e-mail.

                       

partners