Kontakt

Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě

Velké náměstí 37, 500 01 Hradec Králové

Zapsána ve spolkovém rejstříku, spisová značka L 513 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
IČO: 40614603
Účet SPHCH je veden u České spořitelny č. 1543349/0800

Koordinátor projektu

Ing. Martina Musilová

Sladkovského 67, 530 02 Pardubice
Mobil: +420 775 321 784
E-mail: office@huntington.cz

Rada SPHCH

PharmDr. Zdeňka Vondráčková – předsedkyně

Česká Čermná 41, 549 21 Česká Čermná
Tel.: +420 491 424 142, mobil: +420 723 349 327
E-mail: zdenka.vondrackova@seznam.cz

Ing. Jiří Hruda

Bělobranské nám. 6, 530 02 Pardubice
Mobil: +420 724 903 243
E-mail: info@huntington.czhrudaHD@seznam.czjirihruda@seznam.cz

MUDr. Jana Židovská, CSc.

Odd. lékařské genetiky, DAK, Ke Karlovu 2, 128 02 Praha 2
Tel.: +420 224 967 171-2, mobil: +420 737 198 841
E-mail: zidovska.jana@vfn.czjana.zidovska@seznam.cz

Pavla Šašinková – účetní, pokladní

Purkyňova 535, 547 01 Náchod
Mobil: +420 602 289 567
E-mail: pavla.krapacova@seznam.cz

Novinky e-mailem

                           

Zasílání novinek na Váš e-mail.

                       

partners